Aşıklı Höyük – Orta Anadolu'nun En Eski Köyü

  • Aşıklı'da toprak kimyası analizi için örnekleme sürecini belgeledik