House 1

Kerpiç evlerin tabanları ve duvarları sıvalıdır; sıvalar pek çok kez yenilenmiştir. Ortası taş döşeli, kenarlarına diklemesine konmuş yassı taşlarla çevrili ocaklar, evlerin bir köşesine yapılır. Bazı evlerde duvarda bırakılan küçük açıklıklar, baca işlevindedir.

***

The floors and walls of the mudbrick houses were earth-plastered and renewed many times. The hearths, paved with cobble stones on the floor and surrounded by upright stones on sides, were built in one of the corners of the houses. In some houses, small openings on the wall the hearth leaned served as chimneys.

Ev tabanlarına açılan çukurlara ölü gömme uygulaması, dörtgen planlı evlerde de devam etmektedir.  Ölüler, cenin pozisyonunda çukurun içine yatırılır; gövdeler genellikle hasıra sarılmıştır ya da hasır üstlerine örtü olarak konmuştur.

***

The practice of burying the dead in pits dug on the floors of the houses continues in the rectangular planned houses same as the predecessors.  The dead were laid in the fetal position in the pit; their bodies were either wrapped with mats or mats were put as a cover.