Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aksaray Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Doç. Dr. Güneş Duru’nun (MSGSÜ) bilimsel danışmanlığında araştırılmakta olan Aksaray ili, Gülpınar Beldesi Balıklı yerleşim yerinde çalışmalarımız 2018 yılından bu yana devam ediyor.

Balıklı, günümüzden 10 bin yıl öncesine tarihlenen, kalıcı ya da sezonluk bir yerleşim yeri. Yerleşim yeri, toprağa gömük, taş duvarlı, taban ve duvarları özenle sıvanmış, yaklaşık 6 metre çapında çok sayıda yuvarlak planlı yapıdan oluşan, sıkışık bir dokuya sahip. Aynı bölgede çağdaşı ve komşusu Aşıklı Höyük’ten kuşçumu 14 km kadar kuzeydoğuda yer alıyor. Aşıklı, yerel özellikler gösterirken Balıklı, mimari, obsidiyen alet yapımı, ölü gömme uygulamaları başta olmak üzere Aşıklı’dan tümüyle farklı.

Böylelikle ilk kez aynı bölgede aynı tarihlerde yaşamış ancak birbirinden tümüyle farklı iki komşu topluluktan söz edebiliyoruz.