Uzman yetiştirme

Aşıklı Höyük’teki uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarımızın önemli bir misyonu olarak 2010 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz uzman yetiştirme çalışmalarımız, dördü de Yüksek Lisans düzeyinde olmak üzere yeni meslektaşlarımızın eğitimleriyle devam etti. Türkiye’de Tarihöncesi Arkeolojisi’nde şu an için en fazla gereksinim duyulan, her geçen gün artmakta ve çeşitlenmekte olan uzmanlık alanlarında uzman yetişmesidir. Aşıklı Araştırma Projesi kapsamında, uluslararası işbirliği yoluyla arkeozooloji, arkeobotani, toprak kimyası, jeoarkeoloji, teknoloji alanlarında doktora düzeyinde devam eden eğitimlerimize 2019 yılında dört yeni öğrenci ile antropoloji, arkeozooloji, sürtme taş teknolojisi ve deneysel arkeoloji alanlarında devam edildi.