Uzman yetiştirme

Aşıklı Höyük’teki uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarımızın önemli bir misyonu olarak 2010 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz uzman yetiştirme çalışmalarımız, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde devam etmektedir. Türkiye’de Tarihöncesi Arkeolojisi’nde şu an için en fazla gereksinim duyulan, her geçen gün artmakta ve çeşitlenmekte olan uzmanlık alanlarında uzman yetişmesidir. Aşıklı Araştırma Projesi kapsamında, uluslararası işbirliği yoluyla arkeozooloji, arkeobotani, toprak kimyası, jeoarkeoloji, teknoloji alanlarında devam eden eğitimlerimiz sürmekte, uzmanlığını alan yeni öğrencilerle birlikte çalışarak, yeni uzmanlar yetiştirmeye devam etmektedir.