YAYIN ARŞİVİ

2020

Kalkan, F., Özbaşaran, M., Özbal, R. 2020. “Tarihöncesi Mekanlarda Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Tanımlanmasında Toprak Kimyası Analizinin Rolü: Aşıklı Höyük Örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (50): 240-254.  

Uzdurum, M. 2020. “Arkeoloji Mikroskop Altında: Tarihöncesi Yerleşmelerin Yorumlanmasında Arkeolojik Mikromorfolojinin Katkısı”, Anatolia, Ankara Üniversitesi: 263-292.

Yelözer, S., Christidou, R. 2020. “The foot of the hare, the tooth of the deer, and the shell of the mollusc: Neolithic osseousornaments from Aşıklı Höyük, (Central Anatolia, Turkey)”. M. Mărgărit, A. Boroneant (Eds.), Beauty and the eye of the be holder: Personal ornaments across the millennia. Cetatea de scaun, Târgoviște: 197-222.

2019

Abell, J., J. Quade, G. Duru, S. M. Mentzer, M. C. Stiner, M. Uzdurum, M. Özbaşaran. 2019. “Urine salts elucidate Early Neolithic animal management at Aşıklı Höyük, Turkey.” Science Advance 5 (4): 1-10.

Kayacan, N., Ç. Algül. 2019. A Knapping Area in an 8th millennium BC Building at Aşıklı Höyük, East-Central Anatolia, L. Astruc, C. McCartney, F. Briois, V. Kassianidou (eds), Near Eastern Lithic Technologies on the Move. Interactions and Contexts in Neolithic Traditions, 8th International Conferences on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, November 23rd-27th 2016, Astrom Editions, Nicosia, 227-234.

Özbaşaran, M. 2019. Tarihöncesinin Renk Dünyasında Kırmızı, Arkeoloji ve Göstergebilim, Tematik Arkeoloji Serisi 3, Y. Ersoy, E. Koparal, G. Duru, Z. Aktüre (ed), Ege Yayınları: 21-32.

Uzdurum, M. 2019. MÖ 9. – 8. Bin Yıl Kerpiç Mimarisine Mikroarkeolojik Bir Yaklaşım: Aşıklı Höyük’te Kerpiç ve Harç Tarifleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Yelözer, S., Kayacan, N., Özbaşaran, M., Duru, G. 2019. Volkanik Kapadokya’da Neolitiğin Başlangıcı. M. Hakman (Ed.), Kapadokya’da Kimlik, Hafıza ve Kültürel Miras. Arkeoloji ve Sanat Yayınları: 49-82. İstanbul.

2018

Duru, G. 2018. “Değişen zaman, dönüşen geçmiş: Volkanik Kapadokya’da Neolitik”, Anatolia 44: 157-179.

Duru, G. 2018. “Sedentism and solitude; exploring the impact of private space on social cohesion in the Neolithic”. In Hodder, I. (ed) Religion, History and Place in the Origin of Settled Life. University of Colorado Press, 162-185.

Ergun, M. 2018. “Where the wild things are. Contextual insights into wild plant exploitation at Aceramic Neolithic Aşıklı Höyük, Turkey”, Paléorient 44.2, 9-28.

Uzdurum, M. 2018. “Live together around fire: Hearths and the use of space at the onset of sedentism”. Aşıklı Höyük (Turkey), a case study, From the Caucasus to the Arabian Peninsula: Domestic Spaces in the Neolithic, C. Douché, F. Pichon (eds), Proceedings of the International Conference. Actes Du Colloque International, Routes de l’Orient: 11-49.

Uzdurum, M, S. M. Mentzer. 2018. “Aşıklı Höyük Yerleşmesi ve Mikromorfoloji Analizleri”, 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, 22-26 Mayıs, 2017, 87-99.

Yelözer, S., D. Sönmez. 2018. “Continuity and change through personal ornaments: Aşıklı Höyük, Central Anatolia, Turkey”. Proceedings of the International Conference From the Caucasus to the Arabian Peninsula: Domestic Spaces in the Neolithic, Routes de l’Orient Actes I: 169-206.

Zimmerman, M., N. Pollath, M. Özbaşaran, J. Peters. 2018. “Joint health in free-ranging and confined small bovids – Implications for early stage caprine management”. Journal of Archaeological Science 92: 13-27.

2018

(Monograph / Table of Contents)

Özbaşaran, M. –Duru, G. 2018. Introduction to Aşıklı Project, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 1-14. Ege Yayınları, Istanbul.

Kuzucuoğlu, C. – Demoulin, J.-P. –Saulnier Copard, S. 2018. Geomorphological and Palaeoenvironmental Setting of Aşıklı Höyük, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 15-42. Ege Yayınları, Istanbul.

Quade, J. –Stiner, M.C. –Copeland, A. –Clark, A.E. – Özbaşaran, M. 2018. Summary of Carbon-14 Dating of the Cultural Levels of Aşıklı Project, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 43-56. Ege Yayınları, Istanbul.

Özbaşaran, M. – Duru, G. – Uzdurum, M. 2018. Architecture of the Early Settlement and Trends through the Cultural Sequence, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 57-103. Ege Yayınları, Istanbul.

Mentzer, S. 2018. Micromorphological Analyses of Anthropogenic Materials and Insights into Tell Formation Processes at Aşıklı Höyük, 2008-2012 Seasons, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 105-128. Ege Yayınları, Istanbul.

Kalkan, F. – Özbal, R. 2018. Multi-element Characterization of Floors at Aşıklı Höyük: Contributing to the Identification of Activities and Activity Areas, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 129-145. Ege Yayınları, Istanbul.

Tsartsidou, G. 2018. The Microscopic Record of Aşıklı Höyük: Phytolith Analysis of Material from the 2012-2016 Field Seasons, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 147-189. Ege Yayınları, Istanbul.

Ergun, M. – Tengberg, M. – Willcox, G. – Douché, C. 2018. Plants of Aşıklı Höyük and Changes through Time: First Archaeobotanical Results from the 2010-14 Seasons, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 191-217. Ege Yayınları, Istanbul.

Stiner, M.C. – Bailey, K.S. – Munro, N.D. – Christidou, R. 2018. Spatial and Zooarchaeological Evidence of Human-Animal Interactions in the Early PPN Settlement at Aşıklı Höyük, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 219-257. Ege Yayınları, Istanbul.

Bailey, K.S. 2018. The Taphonomic Context of the Aşıklı Höyük Microfaunal Assemblage: Emergence of Pest-Host and Commensal Relationships, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 259-280. Ege Yayınları, Istanbul.

Buitenhuis, H. – Peters, J. – Pöllath, N. – Stiner, M.C. –  Munro, N.D. – Sarıtaş, Ö. 2018. The Faunal Remains from Levels 3 and 2 of Aşıklı Höyük: Evidence for Emerging Management Practices, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 281-323. Ege Yayınları, Istanbul.

Peters, J. – Neuberger, F. – Wiechmann, I. – Zimmermann, M. – Balasse, M. – Pöllath, N. 2018. Shaping the Sheep: Human Management and Decision-making at Aşıklı Höyük, Central Anatolia, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 325-344. Ege Yayınları, Istanbul.

Astruc, L. 2018. Obsidian Use during the Level 4 Occupations at Aşıklı Höyük, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 345-362. Ege Yayınları, Istanbul.

Kayacan, N. – Altınbilek-Algül, Ç. 2018. Aşıklı Höyük Obsidian Studies: Production, Use and Diachronic Changes, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 363-382. Ege Yayınları, Istanbul.

Yelözer, S. 2018. The Beads from Aşıklı Höyük, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 383-404. Ege Yayınları, Istanbul.

Erdal, D. Ö. 2018. Lifesytle and Health Conditions of the Neolithic People of Aşıklı Höyük, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 405-423. Ege Yayınları, Istanbul.

Hassett, B. 2018. Childhood Growth Disruptions at Aşıklı Höyük, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin(eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 425-436. Ege Yayınları, Istanbul.

Stiner, M. C. – Özbaşaran, M. – Duru, G. 2018. Conclusion, The Early Settlement at Aşıklı Höyük- Essays in Honor of Ufuk Esin (eds. M. Özbaşaran, G. Duru, M. Stiner): 437-443. Ege Yayınları, Istanbul.

2017

Bourguet, C., M. Tengberg. 2017. “Dynamics of vegetation cover and exploitation of wood resources in Central Anatolia during the Early Neolithic period: anthracological study of Aşıklı Höyük (Cappadocia, Turkey), 4th Young Natural History Scientists Meeting, 7-11 February. Poster.

Kalkan, F., M. Uzdurum, S. Yelözer. 2017. “Neolitik yaşamdan bir kare: Aşıklı sakinleri”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 275, 38-43.

 

Özbaşaran, M., 2017. “Ateş Yakma Araçları (Mı?)”, APAD, 3, 57-73.

Özbaşaran, M. 2017. “Küçük Kil Figürinin Büyük Soruları”, Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde – Aliye Öztan’a Armağan S. Özkan, H. Hüryılmaz, A. Türker (ed), Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü: 227-233.

Özbaşaran, M., G. Duru. 2017. “Aşıklı Höyük”, Aktüel Arkeoloji, 60, 31-35.

Uzdurum, M. 2017. “Şeyler, Değişen Zaman ve Arkeolog”, Arkeolojik Şeyler, Yay. Haz. G. Duru, K. Eren, E. Koparal, TAG-Türkiye Serisi, TAG Türkiye Toplantısı Bildirileri 2, Ege Yayınları, İstanbul, 67-81.

Yelözer, S. 2017. “Şey-Özne-Arkeolog: Geçmişin Cinsiyetlendirilmesi ve Eril Önyargılar”, Arkeolojik Şeyler, Yay. Haz. G. Duru, K. Eren, E. Koparal, TAG-Türkiye Serisi, TAG Türkiye Toplantısı Bildirileri 2, Ege Yayınları, İstanbul, 83-96.

2016

Ergun, M. 2016. Orta Anadolu Erken Neolitik Topluluklarında İnsan ve Bitki İlişkisi: Aşıklı Höyük’te Bitki Tüketimi ve Tarım, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Yelözer, S. 2016. Aşıklı Höyük Boncukları: Tipoloji, Tanım ve Sosyal Açıdan Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

2015

Bozbay, H. 2015. “On Bin Yıl Önce Melendiz Kıyısında Yaşam: Aşıklı Höyük”, Geo Dergi, 90-97.

Özbaşaran, M., G. Duru. 2015. “The Early Sedentary Community of Cappadocia: Aşıklı Höyük”, La Cappadoce Méridionale de la préhistoire a la période byzantine, Yay. Haz. D. Beyer, O. Henry, A. Tibet, Institut Français d’Etudes Anatoliennes Georges – Dumézil, 8-9 Novembre, 2012, İstanbul, 43-51.

Sönmez, D., M. Özbaşaran. 2015. “Aşıklı Höyük – 2014”, Haberler TEBE, 39-29-30.

Uzdurum, M., S. Mentzer, J. Quade, M. Özbaşaran. 2015. “Geoarchaeological analyses of construction materials from the Neolithic site of Aşıklı Höyük, Turkey”, Developing International Geoarchaeology (DIG), 9-12 June 2015, Sassari University, Alghero, Italy. Poster.

2014

Altınbilek-Algül, Ç. 2014. “Aşıklı Höyük’te Değişen Kazı Metodolojisinin Mekan Analizleri Üzerindeki Sonuçları”, Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi, Yay. Haz. Ö. Çevik, B. Erdoğu, Tematik Arkeoloji Serisi 1, Ege Yayınları, İstanbul, 145-155.

Arslan, A., R. Özbal, F. Kalkan, M. Özbaşaran. 2014. “Aşıklı Höyük Toprak Kimyası Analizi”, 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 27-31 Mayıs 2013 Muğla, 91-98.

Duru, G. 2014. “Deneysel Arkeoloji Yoluyla Neolitik Bir Ev Yapımı”, Colloquium Anatolicum, XIII, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 131-151.

Duru, G., M. Özbaşaran. 2014. “Mekan, Bağlam ve Arkeolog”, Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi, Yay. Haz. Ö. Çevik, B. Erdoğu, Tematik Arkeoloji Serisi 1, Ege Yayınları, İstanbul, 123-136.

Kayacan, N. 2014. “Aşıklı Obsidyen İşçiliği ve Yerleşme Analizi”, Yerleşim Sitemleri ve Mekan Analizi, Yay. Haz. Ö. Çevik, B. Erdoğu, Tematik Arkeoloji Serisi 1, Ege Yayınları, İstanbul, 137-144.

Özbaşaran, M. 2014. “10 Bin Yıl Öncesinden Aşıklı Höyük-Kapadokya Bölgesi”, Kadıköy Maarif, Sayı 31, 40-41.

Quade, J., L. Shanying, M. C. Stiner, A. E. Clark, S. M. Mentzer, M. Özbaşaran. 2014. “Radiocarbon Dating, Mineralogy, and Isotopic Composition of Hackberry Endocarps from Neolithic Aşıklı Höyük, Central Turkey”, Radiocarbon, 56/4, 17-25.

Stiner, M. C., H. Buitenhuis, G. Duru, S. L. Kuhn, S. Mentzer, N. D. Munro, N. Pöllath, J. Quade, G. Tsartsidou, M. Özbaşaran. 2014. “A Forager-Herder Trade-Off, from Broad-Spectrum Hunting to Sheep Management at Aşıklı Höyük, Turkey”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111/23, 8404-8409.

Yelözer, S. 2014. “Aşıklı Höyük. Bir Mimarlık Tarihi Laboratuvarı”, Aktüel Arkeoloji, 42, 4.

Yelözer, S., M. Özbaşaran. 2014. “10.000 Yıl Öncesinin Taklit Boncukları”, Aktüel Arkeoloji, 37, 22-23.

2013

Duru, G. 2013. Tarihöncesinde İnsan-Mekan, Topluluk-Yerleşme İlişkisi: MÖ 9. Bin Sonu-7. Bin Başı, Aşıklı ve Akarçay Tepe, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Hassett, B. 2013. “New research and new technology at Aşıklı Höyük”, Heritage Turkey, Vol. 3, 20.

Kurt, N., M. Özbaşaran. 2013. “Aşıklı Höyük Sonuçları, 2012”, Haberler TEBE, 35, 24-25.

Kuzucuoğlu, C. 2013. “Geomorphology of the Melendiz River in Cappadocia (Turkey): Setting of the Pre-Pottery Neolithic Sites of Aşıklı and Musular, and Climate Reconstruction during the Onset of the Holocene”, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Vol. 36, 95-105.

Özbaşaran, M. 2013. “Orta Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecinde Aşıklı”, Colloquium Anatolicum, XII, 1-14.

Uzdurum, M. 2013. Aşıklı Höyük Yerleşmesinde Ateş Yerleri ve Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

2012

Hassett, B. 2012. “Growing up in the Anatolian Neolithic”, Heritage Turkey, Vol. 2, 32.

Kurt, N., E. Birçek. 2012. “Aşıklı”, Kırk Bir Kere Aksaray, Yay. Haz. M. F. Gül, 6-10.

Özbaşaran, M. 2012a. “Aşıklı Höyük”, (Çevrimiçi) http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk

Özbaşaran, M. 2012b. “Aşıklı. Orta Anadolu’da Yerleşik Hayatı Seçen En Eski Topluluk”, Aktüel Arkeoloji, 27, 78-86.

Özbaşaran, M. 2012c. “Aşıklı”, The Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research, Central Turkey, Yay. Haz. M. Özdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm, Archaeology & Art Publications, Istanbul, 135-158.

Özbaşaran, M. 2012d. “Aşıklı, The Earliest Sedentary Community of Central Anatolia”, Actual Archaeology, 74-89.

Özbaşaran, M., G. Duru, N. Kayacan, B. Erdoğu, H. Buitenhuis. 2012. “Musular: The 8th Mill cal. BC Satellite Site of Aşıklı”, The Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research, Central Turkey, Yay. Haz. M. Özdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm, Archaeology & Art Publications, Istanbul, 159-180.

Uzdurum, M., M. Özbaşaran. 2012. “Aşıklı Höyük’te Günlük Faaliyetler ve Bulgular-2011”, Haberler TEBE, 33, 19-21.

2011

Astruc, L., R. Vargiolu, M. Bentkaya, N. Balkan-Atlı, M. Özbaşaran, H. Zahouani. 2011. “Multi-scale Tribological Analysis of the Technique of Manufacture of an Obsidian Bracelet from Aşıklı Höyük (Aceramic Neolithic, Central Anatolia)”, Journal of Archaeological Science, 38/12, 3415-3424.

Birçek, E., M. Özbaşaran. 2011. “2010 Yılında Aşıklı Höyük”, Haberler TEBE, 32, 32-35.

Güldoğan, E. 2011. “Aşıklı Höyük Sürtme Taş Buluntu Topluluğu”, TÜBA AR, 14, 41-58.

Özbaşaran, M. 2011a. “Re-starting at Aşıklı”, Anatolia Antiqua, XIX, 27-37.

Özbaşaran, M. 2011b. “The Neolithic on the Plateau”, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: 10.000-323 B.C.E., Yay. Haz. S. Steadmann, G. McMahon, Oxford University Press, 99-124.

Özbaşaran, M., G. Duru. 2011. “Aşıklı Höyük, un Village d’Anatolie Centrale, il y a 10 000 ans”, Archéologia, Vol. 489, 54-65.

Özbek, M. 2011. “Aşıklı Höyük’te 2007 ve 2008 Yılı Kazı Çalışmalarında Bulunan İki İlginç İnsan İskeleti”, 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 1-12.

Yıldırım-Balcı, S. 2011a. “Aşıklı Höyük Obsidyen Teknolojisi”, TÜBA-AR, 14, 19-39.

Yıldırım-Balcı, S. 2011b. “The Typological Analysis of Aşıklı Arrowheads and Problems”, The State of the Stone Terminologies, Continuities and Contexts in Near Eastern Lithics. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and Environment 13, Yay. Haz. E. Healey, S. Campbell, O. Maeda, Berlin, 411-415.

2010

Duru, G. 2010. “Aşıklı Höyük Kazı Çalışmaları 2009 (1989-2009 Bir Neolitik Yerleşmede 20 yıl), Haberler TEBE, 29, 19-21.

Özbaşaran, M., G. Duru, D. Teksöz, S. Omacan. 2010. “Yaşayan Geçmiş: Aşıklı Höyük”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 8, 215-228.

Pearson, J. A., R. E. M. Hedges, T. I. Molleson, M. Özbek. 2010. “Exploring the Relationship Between Weaning and Infant Mortality: An Isotope Case Study from Aşıklı Höyük and Çayönü Tepesi”, American Journal of Physical Anthropology, 143, 448-457.

Tuğcu, B. 2010. “Anadolu’da, Canlıda Yapılan İlk Trepanasyon Örneği: Aşıklı Höyük İnsanı”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 20/2, 70-75.

2009

Özbaşaran, M. 2009. “Aşıklı Höyük: The Oldest Settlement of Cappadocia”, Kapadokya Bakış, 4, 34-41.

2007

Esin, U. 2007a. “Aşıklı Höyük”, Die Aeltesten Monumente der Menscheit, İnsanlığın En Eski Anıtları, Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, 114-158.

Esin, U. 2007b. “Anadolu Neolitiğine Başka Bir Bakış”, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yay. Haz. M. Özdoğan, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 11-13.

Esin, U., S. Harmankaya. 2007. “Aşıklı Höyük”, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yay. Haz. M. Özdoğan, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 255-272.

Özbaşaran, M., M. Cutting. 2007. “Orta Anadolu’da Neolitiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (Aşıklı Höyük-Çatalhöyük), 12000 Yıl Önce Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı, Neolitik Dönem, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 55-62.

Pearson, J. A., H. Buitenhuis, R. E. M. Hedges, L. Martin, N. Russell, K. C. Twiss. 2007. “New light on early caprine herding strategies from isotope analysis: a case study from Neolithic Anatolia”, Journal of Archaeological Science, 34, 2170-2179.

Yıldırım-Balcı, S. 2007. Orta Anadolu Obsidyen Teknolojisi: Aşıklı Höyük Modeli, Tekno-Kültürel Kökeni ve Evrimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

2006

Büyükkarakaya, A. M., Y. S. Erdal. 2006. “Çayönü ve Aşıklı Neolitik Toplumlarında Büyüme Bozuklukları”, 21. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 63-78.

Gratuze, B., S. Boucetta. 2006. Détermination de l’origine de Lamelles en Obsidienne Trouvées Sur les Sites de Musular, Çayönü, Aşıklı, Çakılbaşı et Mersin Yumuktepe (Turquie), IRAMAT, Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Centre Ernest Babelon, CNRS, Unpublished Report.

Özbek, M., Ö. D. Erdal. 2006. “Anadolu’nun Bazı Neolitik ve Kalkolitik Topluluklarında Bebek Ölümleri ve Olası Nedenleri”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 6, 41-52.

2005

Duru, G. 2005. Yakındoğu Neolitiğinde Orta Anadolu Bölgesi Neolitik Dönem Mimarlığının Yeri, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Duru, G., M. Özbaşaran. 2005. “A non-domestic site in Central Anatolia”, Anatolia Antiqua, XIII, 15-28.

Düring, B. 2005. “Building Continuity in the Central Anatolian Neolithic: Exploring the Meaning of Buildings at Aşıklı Höyük and Çatalhöyük”, Journal of Mediterranean Archaeology, 18/1, 3-29.

2003

Güldoğan, E. 2003. “Aşıklı Höyük Sürtme Taş Endüstrisi Buluntularından Bir Grup (Öğütücü ve Ezici Aletler)”, Ufuk Esin’e Armağan. Köyden Kente, Yakın Doğu’da İlk Yerleşimler, Yay. Haz. M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 415-427.

Öksüz, B. 2003. “Aşıklı Höyük Sığır Kemiklerinin Analiz Sonuçları”, Archaeological Essays in Honor of Homo amatus. Güven Arsebük için Armağan Yazılar, Yay. Haz. M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav, Ege Yayınları, İstanbul, 159-164.

Özbaşaran, M. 2003. “Musular-Aşıklı İlişkisinde Kireç Tabanlı Yapılar”, Ufuk Esin’e Armağan. Köyden Kente, Yakın Doğu’da İlk Yerleşimler, Yay. Haz. M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 361-372.

van Zeist, W., G. J. de Roller. 2003. “Some Notes on the Plant Husbandry of Aşıklı Höyük”, Reports on Archaeobotanical Studies in the Old World, Yay. Haz. W. van Zeist, Groningen, 115-142.

Yıldırım-Balcı, S. 2003. “Aşıklı Höyük Özel Yapılar Kompleksi Yontmataş Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme”, Archaeological Essays in Honor of Homo amatus. Güven Arsebük için Armağan Yazılar, Yay. Haz. M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav, Ege Yayınları, İstanbul, 343-352.

2002

Duru, G. 2002. “Some Architectural Indications for the Origins of Neolithic Central Anatolia”, The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations During the 9th – 6th Millenia cal BC, Yay. Haz. F. Gerard, L. Thissen, Ege Yayınları, İstanbul, 171-180.

Ertuğ-Yaraş, F. 2002. “Pounders and Grinders in a Modern Central Anatolian Village”, Moudre et Broyer. L’interprétation fonctionnelle de l’outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l’Antiquité, I. Methodes, Yay. Haz. H. Procopiou, R. Treuil, CTHS, 211-225.

Güldoğan, E. 2002. Aşıklı Höyük Sürtme Taş Endüstrisi ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kaya, M. 2002. Aşıklı Höyük 4 GH Derin Sondaj Açması Kemik Buluntuları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kuzucuoğlu, C. 2002. “The Environmental Frame in Central Anatolia from the 9th to the 6th millennia cal BC. An Introduction to the Study of Relations Between Environmental Conditions and the Development of Human Societies”, The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations During the 9th – 6th Millenia cal BC, Yay. Haz. F. Gerard, L. Thissen, Ege Yayınları, İstanbul, 33-58.

Özbaşaran, M., H. Buitenhuis. 2002. “Proposal for a Regional Terminology for Central Anatolia”, The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations During the 9th – 6th Millenia cal BC, Yay. Haz. F. Gerard, L. Thissen, Ege Yayınları, İstanbul, 67-77.

Yılmaz, Y. 2002. Aşıklı Höyük İskeletlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırmalı İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

2001

Balkan-Atlı, N., N. Kayacan, M. Özbaşaran, S. Yıldırım. 2001. “Variability in the Neolithic Arrowheads of Central Anatolia (Typological, Technological and Chronological Aspects)”, Beyond Tools: Redefining the PPN Lithic Assemblages of Levant, Yay. Haz. I. Caneva, C. Lemorini, D. Zampetti, P. Biagi, 27-43.

2000

Ertuğ, F. 2000. “An Ethnobotanical Study in Central Anatolia (Turkey)”, Economic Botany, 54/2, The New York Botanical Garden Press, Bronx, 155-182.

Esin, U. 2000a. “Aşıklı Höyük Kurtarma Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Yay. Haz. O. Belli, 80-86.

Esin, U. 2000b. “1998 Aşıklı Höyük (Aksaray İli) Kurtarma Kazısı Raporu”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, 71-80.

1999

Abbes, F., N. Balkan-Atlı, D. Binder, M. C. Cauvin. 1999. “Etude Téchnologique Préliminaire de l’Industrie Lithique d’Aşıklı Höyük”, TÜBA AR, II, 117-137.

Esin, U. 1999a. “Some Archaeological Evidence from the Aşıklı Excavations for Climatic Fluctuations in Central Anatolia During the early Holocene 10./9. mill. BP”, Anadolu Araştırmaları, XV, 1-26.

Esin, U. 1999b. “Copper Objects from the Pre-Pottery Neolithic Site of Aşıklı (Kızılkaya Village, Province of Aksaray, Turkey)”, The Beginnings of Metallurgy, Der Anschnitt 9, Yay. Haz. A. Hauptmann, E. Pernicka, T. Rehen, Ü. Yalçın, Bochum, 22-30.

Esin, U. 1999c. “Die Akeramischen Siedlungen von Aşıklı Höyük im Zentralanatolien”, Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Haziran 1996, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Ege Yayınları, İstanbul, 175-187.

Esin, U., S. Harmankaya. 1999a. “Aşıklı”, Neolithic in Turkey, The Cradle of Civilisation, New Discoveries, Yay. Haz. M. Özdoğan, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 115-132.

Esin, U., S. Harmankaya. 1999b. “Aşıklı Höyük Kazısı 1997”, 20. Kazı Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, 101-114.

Gülçur, S. 1999. “Western Cappadocia – Distribution of Mounds and Flat Settlements”, Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Haziran 1996, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Ege Yayınları, İstanbul, 197-216.

Özbek, M. 1999. “Aşıklı (Aksaray) Neolitik Çağ Erkeğinde Demir Eksikliğinden Kaynaklanan Rahatsızlık”, Belleten, Sayı 234, 391-401.

Yalçın, Ü., E. Pernicka. 1999. “Frühneolithische Metallurgie von Aşıklı Höyük”, The Beginnings of Metallurgy, Der Anschnitt 9, Yay. Haz. A. Hauptmann, E. Pernicka, T. Rehen, Ü. Yalçın, Bochum, 45-54.

Yıldırım, S. 1999. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemde Ok ve Mızrak Uçlarının Gelişimi, Aşıklı Höyük Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

1998

Balkan-Atlı, N. 1998. “The Aceramic Neolithic of Central Anatolia: Recent Finds in the Chipped Stone Industry”, Light on Top of the Black Hill. Studies Presented to Halet Çambel, Yay. Haz. G. Arsebük, M. J. Mellink, W. Schirmer, Ege Yayınları, İstanbul, 81-94.

Ertuğ, F. 1998. “Orta Anadolu’da Bir Etnoarkeoloji ve Etnobotanik Çalışması”, Light on Top of the Black Hill. Studies Presented to Halet Çambel, Yay. Haz. G. Arsebük, M. J. Mellink, W. Schirmer, Ege Yayınları, İstanbul, 325-338.

Esin, U. 1998a. “Hunted Animals at Aşıklı and the Environment”, Man and the Animal World. Studies in Archaeozoology, Archaeology, Anthropology and Palaeolinguistics in Memoriam Sándor Bökönyi, Yay. Haz. P. Antreiter, L. Bartosiewicz, E. Jerem, W. Meid, 215-226.

Esin, U. 1998b. “The Aceramic Site of Aşıklı and its Ecological Conditions Based on its Floral and Faunal Remains”, TÜBA AR, I, 95-103.

Esin, U. 1998c. “Paleolitik’ten İlk Tunç Çağı’nın Sonuna Kadar Tarihöncesi Çağların Kapadokyası”, Kapadokya, Yay. Haz. M. Sözen, Ayhan Şahenk Vakfı, 62-123.

Esin, U. 1998d. “Aşıklı Kültürü”, Kapadokya, Yay. Haz. M. Sözen, Ayhan Şahenk Vakfı, 83-95.

Esin, U., S. Gülçur, H. Kurar. 1998. “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1996 Ortak Yüzey Araştırması”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II. Cilt, Ankara, 233-246.

Matthews, W. 1998. “Micromorphological Analysis of Occupation Sequences at the Aceramic Neolithic Settlement of Aşıklı Höyük: An Assessment and Comparison to Depositional Sequences at Çatalhöyük”, Çatalhöyük Archive Reports, (Çevrimiçi). www.catalhoyuk.com/archive_reports/1998/ar98_appendix2.html

Özbaşaran, M. 1998. “The Heart of a House: The Hearth. Aşıklı Höyük, A Pre-pottery Neolithic Site in Central Anatolia”, Light on Top of the Black Hill. Studies Presented to Halet Çambel, Yay. Haz. G. Arsebük, M. J. Mellink, W. Schirmer, Ege Yayınları, İstanbul, 555-566.

Özbek, M. 1998. “Human Skeletal Remains from Aşıklı, A Neolithic Village Near Aksaray, Turkey”, Light on Top of the Black Hill. Studies Presented to Halet Çambel, Yay. Haz. G. Arsebük, M. J. Mellink, W. Schirmer, Ege Yayınları, İstanbul, 567-579.

Woldring, H. 1998. “A Pollen Diagram from a River Sediment in Central Anatolia”, TÜBA AR, I, 105-111.

1997

Esin, U., S. Harmankaya. 1997. “Aşıklı’dan Son Haberler”, Haberler TEBE, 3, 32-33.

Özbaşaran, M. 1997. “Aşıklı’dan Sonra Musular”, Prehistorya Bülteni, Prehistorya Anabilim Dalı, Kış/İlkbahar, 3.

1996

Anderson, P. C. 1996. “Functional Interpretation of Obsidian Tools from Aşıklı Höyük (Pre Pottery Neolithic, Central Anatolia): Microscopic and Experimental Data”, 17. Kazı Araştırma ve Arkeometri Toplantısı. Poster.

Bulur, E., A. Wieser, A. Özer, H. Y. Göksu. 1996. “Electron Spin Resonance and Thermoluminescence Studies of Tooth Enamels and Obsidians from Aşıklı Höyük, Turkey”, The Proceedings of the 29th International Symposium on Archaeometry, Yay. Haz. Ş. Demirci, A. M. Özer, G. D. Summers, 643-654.

Esin, U. 1996a. “On Bin Yıl Öncesinde Aşıklı: İç Anadolu’da Bir Yerleşim Modeli”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Habitat II, 31-42.

Esin, U. 1996b. “Die Akeramischen Siedlungen von Aşıklı Höyük im Zentralanatolien”, Abstracts of Papers Submitted at the International Symposium of Settlement and Housig in Anatolia Through the Ages.

Gülçur, S., M. Özbaşaran. 1996. “Kapadokya’da Yeni İzler”, ATLAS, Temmuz, 166.

Özbek, M. 1996. “Aşıklı Neolitik Çağ İnsanlarında Ağız Sağlığı ve Beslenme”, 1995 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, T.C. Kültür Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesini Koruma ve Yaşatma Derneği, Ankara, 82-93.

1995

Esin, U. 1995a. “Early Copper Metallurgy at the Pre-Pottery Site of Aşıklı”, Readings in Prehistory: Studies Presented to Halet Çambel, Graphis Yayınları, İstanbul, 61-77.

Esin, U. 1995b. “Aşıklı Höyük ve Radyo-Aktif Karbon Ölçümleri”, İ. Metin Akyurt-Bahattin Devam Anı Kitabı. Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler, Yay. Haz. A. Erkanal, H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse, 135-146.

van Zeist, W., G. J. de Roller. 1995. “Plant Remains from Aşıklı Höyük, A Pre-Pottery Neolithic Site in Central Anatolia”, Vegetation History and Archaeobotany, 4, 179-185.

1994

Balkan-Atlı, N. 1994. “The Typological Characteristics of Aşıklı Höyük Chipped Stone Industry”, Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, Yay. Haz. H. G. Gebel, S. K. Kozlowski, Proceedings of the First Workshop on PPN Chipped Lithic Industries (1993), 209-221.

Esin, U. 1994a. “Akeramik Neolitik Evrede Aşıklı Höyük”, XI. Türk Tarih Kurumu Kongresi, 29-38.

Esin, U. 1994b. “1992 Aşıklı Höyük (Kızılkaya-Aksaray) Kurtarma Kazısı”, 15. Kazı Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, Ankara, 77-95.

Gülçur, S., 1994. “Aşıklı Höyük Çitlenbikleri”, 9. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 101-109.

Özbek, M. 1994. “Aşıklı Höyük İnsanları (1990 ve 1992 Buluntuları)”, 9. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 23-31.

1993

Balkan-Atlı, N. 1993. “Aşıklı Höyük (Aksaray) Yontma Taş Endüstrisinin Teknolojik ve Tipolojik Açıdan İncelenmesi”, 13. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 213-225.

Esin, U. 1993a. “1992 Aşıklı Höyük (Aksaray İli, Kızılkaya Köyü) Kurtarma Kazısı”, 14. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, Ankara, 131-146.

Esin, U. 1993b. “Copper Beads of Aşıklı”, Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors. Studies in Honor of Nimet Özgüç, Ankara, 179-183.

Esin, U. 1993c. “Zum Ursprung der Kastenbauweise in Anatolia”, Istanbuler Mitteilungen, 43, Tübingen, 123-128.

Gratuze, B., J. N. Barandon, K. Alisa, M. C. Cauvin. 1993. “Nondestructive Analysis of Obsidian Artefacts Using Nuclear Techniques: Investigation of Provenance of Near Eastern Artefacts”, Archaeometry, 35/1, 11-21.

Özbek, M. 1993a. “Anadolu Eski İnsan Toplumlarında Sağlık Sorunları”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10/2, 1-19.

Özbek, M. 1993b. “Aşıklı Höyük Neolitik İnsanları”, 13. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 201-212.

Özbek, M. 1993c. “Antropologia de les Poblacions Neolitiques de Çatal Höyük, d’Aşıklı i de Çayönü (Turquia)”, Cota Zero, 9, Barcelona, 31-35.

1992

Balkan-Atlı, N. 1992. “Aşıklı Höyük: un Asentamiento en Anatolia Central”, Arquelogia Prehistorica del Proximo Oriente, U.A.B., 43-49.

Esin, U. 1992. “1991 Aşıklı Höyük Kazısı (Kızılkaya Köyü-Aksaray İli), 13. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, Ankara, 131-153.

Esin, U., S. Harmankaya. 1992. “Aşıklı Höyük: Akeramik Neolitik Evrede Yeni Bir Kültür Modeli”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 54/55, 2-12.

Özbek, M. 1992. “Aşıklı Höyük Neolitik İnsanları”, 12. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 145-160.

1991

Berker, D., I. Yağmur, A. K. Atlı. 1991. “Statistical Report on the Mud-Brick Constructions of Aşıklı Höyük, Anatolica, XVII, 149-153.

Buitenhuis, H. 1991. “Archaeozoology of Holocene in Anatolia: An Overview”, The Proceedings of the 29th International Symposium on Archaeometry, Yay. Haz. Ş. Demirci, A. M. Özer, G. D. Summers, 411-421.

Bıçakçı, E., M. Özbaşaran. 1991. “Aşıklı Höyük 1989, 1990: Building Activities”, Anatolica, XVII, 136-145.

Esin, U. 1991. “Aşıklı Höyük (Kızılkaya-Aksaray) Kurtarma Kazısı 1989”, Türk Arkeoloji Dergisi, XXIX, 1-34.

Esin, U., E. Bıçakçı, M. Özbaşaran, N. Balkan-Atlı, D. Berker, I. Yağmur, A. K. Atlı. 1991. “Salvage Excavations at the Pre-Pottery Site of Aşıklı Höyük of Central Anatolia”, Anatolica, XVII, 123-174.