House 2

İçinde bulunduğunuz günümüzden 9500 yıl öncesine ait ev, Aşıklı topluluğunun yiyecek, yakacak, tutuşturucu, boya elde etme amacıyla topladıkları bitkilerin günümüzde halen yaşayanlarının sergilendiği mekandır. Bunlardan örneğin sazlar, Phragmites, evlerin çatılarında, çit yapımında ve sepet örmede, sığır kuyruğu olarak bilinen Verbascum bitkisi ise tutuşturucu ve boya yapımında kullanılmaktadır.

***

The house you are in now, dates back to 9500 years ago; the plants you see are the living species in the close environment today. They were all collected by the Aşıklı community for food, fuel and dye, etc. For example, reeds, Phragmites, were used in the roofs of houses, in fence constructions and in basket and mat making, while the Verbascum was used for kindling fire and obtaining yellow dye.