Aşıklı Höyük Dostları Derneği, 2018 yılında kurulmuş, amacı Aşıklı Höyük’ün tanıtılması, sürdürülen bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi, burada üretilen bilginin toplumsallaştırılmasına aracılık etmek

Devam

Epi-paleolitik’ten Neolitik’e geçiş süreci insanın yaşadığı en büyük sosyal dönüşümlerden biridir. Arkeologlar, neredeyse yüzyıldır, bu dönüşümün izlerini sürmekteler. Yeni yaklaşımlar ise

Devam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aksaray Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Doç. Dr. Güneş Duru’nun (MSGSÜ) bilimsel

Devam

Uzman yetiştirme

Aşıklı Höyük’teki uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarımızın önemli bir misyonu olarak 2010 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz uzman yetiştirme çalışmalarımız, dördü

Devam