Reconstructive preservation

Günümüzden 9500, milattan 7500 yıl öncesinde Aşıklı topluluğunun oturmakta olduğu evler, birbirlerine bitişik ancak her birinin bağımsız dört duvarı olan, dörtgen planlı kerpiç yapılardır. Genellikle tek ve iki odalıdır; ender olarak üç odalılar da görülür. Yapılar, birbirlerinden dar aralıklarla ayrılır. Bu aralıklarda dam seviyesindeki günlük faaliyetlerden arta kalan ve buraya atılmış kemik, obsidyen ve bitki kalıntıları bulunur. Sokak olarak adlandırılabilecek aralıklar, bina gruplarından oluşan mahalleleri birbirinden ayırır. Sokaklar, hane halklarının ortak kullanıldığı çöplüklere açılır.

***

The houses inhabited by the Aşıklı community 9500 years ago (7500 calBCE) are mudbrick buildings with quadrangular plans located adjacent to each other. The settlement layout gives the impression of a clustered pattern. However each building -either with one or two and rarely three rooms- has independent walls. The buildings are separated from each other by very narrow spaces often containing animal bones, obsidian and plant remains from daily activities at roof level. Relatively wider spaces, called passageways, separate neighbourhoods composed of building groups. The passageways lead to the middens communally used by households.

 

 

Önünüzdeki yürüme yolunun sonuna kadar olan kısım, Aşıklı topluluğunun Konut Alanı’dır. Yürüme yolunun bitimindeki çakılla yol, topluluğun belli törenler, kutlamalar amacıyla bir araya geldiği Özel Amaçlı Yapılar Alanı’nı Konut Alanı’ndan ayırır.

***

The area in front of you, down to the end of the walkway, is the Dwelling /Residential Area of the Aşıklı community around 7500 BCE. The gravel street at the end of the walkway, just North of the protective roof shelter, separates the Residential Area from the Special Purpose Buildings Area. The Special Purpose Buildings Area is where the community gathered for certain ceremonies and celebrations maintained for the unity of the community.