Aşıklı Höyük Dostları Derneği -Friends of Aşıklı Society- Kuruldu

Geçtiğimiz yılın en güzel gelişmesi kazıların 30. yılında nihayet farklı projeleri hayata geçirebileceğimiz, Aşıklı’nın tanınmasına ivme kazandıracak “Aşıklı Dostları Derneği”nin kurulması oldu.

Başkanlığını Ferhat Boratav’ın seçildiği derneğimizin kurucu üyelerine Aşıklı’ya yaptıkları ziyarette, arkeolojik bilginin toplumsallaştırılması, yerel ölçekli farkındalık projeleri, kültürel miras yönetimi ve çağdaş sanat gibi farklı disiplinlerle etkileşim potansiyelleri üzerine fikir alış-verişinde bulunduk.

Bu ziyarete eş zamanlı olarak yurtiçi ve yurtdışından Aşıklı’yı ziyarete gelen sanatçı grubu ile derneğin ilk faaliyeti için önemli bir başlangıç konusunda hem fikir olduk. Gelişmeler çok yakında…

Derneğin özellikle araştırmalarımız sonucunda ortaya çıkardığımız, insanlığın ortak kültürel mirası ve belleği olan arkeolojik bilginin, farklı alanlardaki yansımalarının/çağrışımlarının yorumlanmasına aracılık ederek yeni bilgilerin ve içeriklerin üretilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Dernek ilgili ilgili detaylı bilgilere https://www.asiklidostlaridernegi.org/ adresinden ulaşmak mümkün.