Aşıklı’da toprak kimyası / Soil chemistry at Aşıklı

Aşıklı’da toprak kimyası analizi için örnekleme sürecini belgeledik

We have documented the sampling process for soil chemistry analysis at Aşıklı