Aşıklı’da toprak kimyası / Soil chemistry at Aşıklı

Aşıklı’da toprak kimyası analizi için örnekleme sürecini belgeledik We have documented the sampling process for soil chemistry analysis at Aşıklı