Aşıklı Höyük Dostları Derneği, 2018 yılında kurulmuş, amacı Aşıklı Höyük’ün tanıtılması, sürdürülen bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi, burada üretilen bilginin toplumsallaştırılmasına aracılık etmek ve yerel ve uluslararası ölçeklerde Aşıklı Höyük’te ortaya çıkarılan bilimsel verilerin diğer bilim alanları, sanat, eğitim, kırsal kalkınma vb. alanlarla ortaklaşmasına aracılık etmektir.

Aşıklı Höyük Dostları Derneği’nin kuruluş amaçları: 1) Aşıklı Höyük’te, başta arkeolojik kazılar olmak üzere koruma, restorasyon ve diğer her türlü bilimsel faaliyete maddi-manevi destek sağlamak, 2) Aşıklı Höyük tarihsel mirasıyla, höyük ve çevresinin kültürel, doğal ve insani zenginliklerinin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için maddi kaynak, toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak, 3) Bölgede turizm faaliyetlerinin gelişmesine ve yöresel kalkınmaya katkıda bulunmak olarak sıralanabilir.

Daha fazlası için https://www.asiklidostlaridernegi.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.