Aşıklı Höyük’te bir araştırma sezonu daha geride kaldı

Aşıklı 2019 sezonu, Eylül ayı başında yaklaşık iki aylık çalışma sonrasında tamamlandı. Çalışmalar, 2010 yılından beri Aşıklı’nın en eski tabakalarına, 10.400 yıl öncesinin yaşamına odaklı sürdürülmekteydi. Bu dönemin araştırılması devam ederken, 2019 sezonunda bu kez Aşıklı’nın en geç yerleşme evreleri tekrar kazılmaya başladı. Kurtarma kazısı niteliğiyle 1989-2005 yılları arasında farklı bir metodoloji ile kazılmış olan 9500 yıl öncesinin yerleşmesi, Aşıklı’daki 1000 yıllık yerleşme tarihi sürecinde değişmeye başlayan yerleşme düzeni, sosyal yapıdaki farklılaşma ve tarım düzeyi ile ilgili yeni ve ayrıntılı veriler ortaya koydu.